Twitter īsziņas
  iScala ieviešana Uzturēšana un konsultācijas Algas  

Pakalpojumi

       

„iScala” ieviešana

ERP programmatūras „iScala” efektīvai ieviešanai ar minimāliem laika un naudas resursu ieguldījumiem tiek izmantota speciāli izstrādāta metodoloģija – Signature. Šī metodoloģija paredz stingri strukturētu ieviešanas procedūru, kas tiek īstenota 6 secīgos posmos. Katrs no šiem posmiem sevī ietver rūpīgi saplānotas darbības uzņēmuma sagatavošanai pārejai uz jauno biznesa vadības tehnoloģiju. Katrā posmā mūsu speciālisti kopā ar atbildīgajiem uzņēmuma darbiniekiem veic uzņēmuma procesu un programmatūras „iScala” savstarpējo pielāgošanu, kuras rezultātā jaunās vadības sistēmas integrācija notiek gludi, netraucējot ikdienas darbam un neradot nepamatotus laika un finansiālos izdevumus.

  • Biznesa prasību analīze ir pirmais ieviešanas posms, kura ietvaros tiek noteikta uzņēmuma saimniecisko procesu specifika un noformulēti konkrētie uzdevumi un prasības biznesa vadības sistēmai;
  • Projekta plānošanas posms ietver „iScala” ieviešanas projekta īstenošanai nepieciešamo pasākumu izstrādi;
  • Projektēšanas posmā tiek noteikta uzņēmuma specifikai un vajadzībām atbilstoša programmatūras konfigurācija un tajā iekļaujamie papildmoduļi;
  • Datu sagatavošanas posmā notiek uzņēmuma saimnieciskajā darbībā izmantojamo datu apkopošana un pielāgošana „iScala” datu apstrādes procesiem;
  • „iScala” testēšanas laikā tiek veikta visu funkcionālo iespēju un moduļu darbības pārbaude, izmantojot dažādus uzņēmuma darbībai raksturīgus scenārijus, kā arī pārbaudot sistēmas stabilitāti sarežģītos apstākļos.
  • Projekta nodošana ir noslēdzošais „iScala” ieviešanas posms, kura ietvaros pasūtītājam tiek nodots pilnībā sagatavots, pārbaudīts un uzņēmuma procesos integrēts biznesa vadības instruments, kas nodrošina pilnīgu uzņēmuma darbības pārskatāmību.

Pēc projekta nodošanas mūsu uzņēmums nodrošina saviem klientiem informatīvo un tehnisko atbalstu, sistēmas uzturēšanu un atjaunināšanu. Sīkāk par šiem pakalpojumiem lasiet sadaļā iScala uzturēšana un konsultācijas.