Twitter īsziņas
  iScala ieviešana Uzturēšana un konsultācijas Algas  

Pakalpojumi

       

„iScala” ieviešana

SIA „LAK 4” nodrošina pilnu pakalpojumu ciklu uzņēmuma resursu plānošanas (ERP)  programmatūras „iScala” ieviešanai uzņēmumā. Mūsu speciālisti veiks uzņēmuma esošās IT sistēmas novērtējumu, izpētīs uzņēmuma vajadzības un darbības specifiku, novērtēs „iScala” sistēmas ieviešanas pamatotību, aprēķinās ieviešanas un programmatūras iegādes izdevumus un piedāvās ekonomiski visefektīvāko ieviešanas risinājumu.

Atkarībā no nozares, kurā darbojas uzņēmums, mūsu speciālisti palīdzēs izvēlēties vispiemērotāko „iScala” konfigurāciju un funkcionālos moduļus, kas atvieglos specifisku operāciju veikšanu.

Pēc piemērotākās konfigurācijas noteikšanas un ieviešanas procedūras saskaņošanas tiks uzsākta „iScala” ieviešana saskaņā ar Signature metodoloģiju, kas iekļauj sevī biznesa prasību analīzi, projekta plānošanu, izstrādi, datu sagatavošanu, testēšanu un, visbeidzot, projekta nodošanu pasūtītājam. Ieviešanas ietvaros tiek veikta arī pasūtītāja personāla apmācība darbam un biznesa procesu vadībai ar „iScala”.

Sīkāk par šo pakalpojumu sadaļā Scala ieviešana.

Algu uzskaite

Kā papildu pakalpojumu „Scala” lietotājiem SIA „LAK 4” piedāvā nodrošināt uzņēmuma algu uzskaites operācijas, tādējādi atvieglojot grāmatveža darbu.

Uzturēšana un konsultācijas

SIA „LAK 4” nodrošina „iScala” sistēmas uzturēšanu un pēcpārdošanas atbalstu. Atbalsta programmas ietvaros lietotāji var saņemt speciālistu konsultācijas programmas lietošanas jautājumos, informāciju par jauninājumiem un modernizācijas iespējām. SIA „LAK 4” uzņemsies rūpes arī par jūsu „iScala” sistēmas pielāgošanu izmaiņām LR likumdošanā un normatīvajos aktos.

 Sīkāk par uzturēšanu un konsultācijām sadaļā Uzturēšana un konsultācijas.