Twitter īsziņas

    Programmatūra iScala Papildus risinājumi iScala Hospitality    

Produkti

           

„iScala”

„iScala” ir uzņēmuma resursu plānošanas sistēma, kas satur pilnu risinājumu klāstu mūsdienīgu starptautisku uzņēmumu vadīšanai. „iScala” piedāvā specifiskus nozaru risinājumus, kuros apvienota attiecīgo nozaru profesionāļu pieredze un visefektīvākie risinājumi nozarei raksturīgo uzdevumu pildīšanai. Biznesa vadības sistēma „iScala” nodrošina elastīgu biznesa procesu vadību, sākot no klientu attiecību un pakalpojumu vadības līdz pat finanšu un piegādes ķēdes vadībai.Biznesa vadības sistēmu „iScala” ir izvēlējušies tūkstošiem lielāko starptautisko uzņēmumu, kuru pieredze tika likta programmas attīstīšanas un pilnveidošanas pamatā. „iScala” piedāvātie risinājumi ir vienlaikus gan laika pārbaudīti, gan arī inovatīvi: katrs programmas izlaidums piedāvā vismodernākās biznesa vadības tehnoloģijas līdzās risinājumiem, kas savu uzticamību ir pierādījuši laika gaitā: 

Efektīva finanšu vadība – sistēmas kodolu veido galvenā grāmata un iepirkumu un pārdošanas uzskaites grāmatas, pateicoties kurām tiek nodrošināta biznesa vadība reāllaika režīmā – integrētā operāciju vadības sistēma sistemātiski nodrošina visu nepieciešamo datu pieejamību. Visas finanšu operācijas katrā uzņēmuma nodaļā tiek automātiski atspoguļotas attiecīgajā grāmatā, tādējādi izslēdzot nepieciešamību pēc laikietilpīgas datu ievades. 

Piegādes ķēdes vadība – neatkarīgi no tā, cik sarežģīta ir uzņēmuma piegādes un izplatīšanas sistēma, „iScala” nodrošina tās efektīvu vadību un pārskatāmību. Visos posmos, sākot no produkta projektēšanas un pasūtījuma izgatavošanas līdz noliktavas stāvokļa uzskaitei, lietotājam ir pieejama pilnīga un aktuāla informācija, tādējādi optimizējot operāciju izmaksas un uzlabojot attiecības ar piegādātājiem. 

Servisa vadība – „iScala” nodrošina pēcpārdošanas servisa operāciju pārskatāmību, tādējādi paaugstinot klientu apkalpošanas līmeni un optimizējot produkta dzīves cikla vadību. Analizējot informāciju par sadarbību ar jau esošajiem klientiem, identificējot uzņēmumam izdevīgākās operācijas un pakalpojumus, kā arī palielinot produkta dzīves cikla ilgumu, ieviešot jaunus pakalpojumus un nodrošinot efektīvu servisu, paveras plašākas ienākumu gūšanas iespējas. 

Turklāt, „iScala” nodrošina plašas Projektu vadības, Personāla vadības un Biznesa informācijas analīzes funkcijas. 

Tehnoloģija „Scala Connectivity” padara mūsu biznesa vadības sistēmu par patiesi globālu produktu. Atkarībā no risināmajiem uzdevumiem, „iScala” var tikt integrēta citās automatizētās biznesa vidēs, tādējādi nodrošinot informācijas apriti starp darījumu partneriem. Turklāt, pateicoties plašajām datu importa un eksporta funkcijām, „iScala” spēj nodrošināt datu apmaiņu un saderību praktiski ar jebkuru datu apstrādes sistēmu.