Twitter īsziņas

    Programmatūra iScala Papildus risinājumi iScala Hospitality    

Produkti

           

LR normatīvajos  aktos  paredzētās uzņēmuma  atskaites

 SIA „LAK 4” piedāvātās programmas „iScala” versijas tika pielāgotas Latvijas normatīvo aktu prasībām, kā arī iekļauj mūsu speciālistu izstrādātos moduļus, kas atvieglo tipisko darbību veikšanu, tādu, kā valsts iestāžu pieprasīto atskaišu un pārskatu sagatavošanu: elektroniskā PVN un algu atskaišu, kā arī statistikas atskaišu veidošana padara uzņēmuma grāmatvedības darbu ievērojami efektīvāku. 

VID Elektroniskā deklarēšana 

Plašas tīkla tehnoloģiju izmantošanas iespējas atvieglo „iScala” lietotāju ikdienas darbu, ļaujot vairākas darbības veikt elektroniski. Piemēram, elektronisko norēķinu funkcija padara uzņēmuma finanšu norēķinus pārskatāmākus un vienkāršākus, kā arī palīdz optimizēt līdzekļu plūsmu. Elektroniskās deklarēšanas atbalsts padara uzņēmuma deklarāciju iesniegšanu ātru un vienkāršu. 

Personāla vadība 

SIA „LAK 4” klientiem ir pieejams Personālvadības modulis, kurā ir apvienotas visas personāla vadības funkcijas. Modulis atbalsta personālvadības procesu veikšanu saskaņā ar  Latvijā pieņemtajām darba līgumu noslēgšanas prasībām, darbinieku pieņemšanas un atlaišanas procedūrām. Modulī iespējams konfigurēt  līgumu, rīkojumu un citu dokumentu paraugus, kā arī ar uzņēmuma personāla vadību saistīto dokumentu bāzi. Sistēmā „iScala” integrētais personāla vadības modulis piedāvā arī ērtus instrumentus darbinieku snieguma kontrolei, apmācības kursu organizācijai un citām darbībām. Ar personālvadības sistēmu tiek integrēts arī algu uzskaites modulis, tādējādi veidojot vienoto risinājumu uzņēmuma personāla un resursu kontrolei.