Twitter īsziņas
  iScala ieviešana Uzturēšana un konsultācijas Algas  

Pakalpojumi

       

„iScala” uzturēšana un konsultācijas

Programmatūras „iScala” lietotājiem SIA „LAK 4” piedāvā sistēmas uzturēšanas pakalpojumus un konsultācijas tās lietošanas jautājumos.

Uzturēšana

Arī pēc „iScala” ieviešanas mūsu speciālisti turpina rūpēties par to, lai klienta sistēma darbotos nevainojami un pēc iespējas pilnīgāk atbilstu uzņēmuma vajadzībām. Mēs nodrošinām tehnisku problēmu ātru un kvalificētu novēršanu, kā arī veicam ar „iScala” saderīgas programmatūras integrāciju uzņēmuma IT sistēmā.

Uzņēmumam attīstoties un biznesa vadības sistēmai izvirzītajiem uzdevumiem kļūstot komplicētākiem, SIA „LAK 4” var veikt programmatūras „iScala” pielāgošanu jaunajām uzņēmuma vajadzībām un prasībām. 

Svarīgs priekšnosacījums veiksmīgai uzņēmējdarbībai ir jaunākās informācijas pieejamība par grozījumiem un papildinājumiem uzņēmējdarbību un nozari regulējošajos normatīvajos aktos. SIA „LAK 4” piedāvā „iScala” lietotājiem veikt sistēmas regulāru atjaunināšanu, tādējādi nodrošinot programmatūras atbilstību izmaiņām LR normatīvajos aktos un likumdošanā. 

Programmatūras „iScala” izstrādātājs, viena no lielākajām ASV IT nozares kompānijām Epicor Software Corporation nepārtraukti strādā pie sistēmas attīstīšanas un pilnveidošanas, ieviešot jaunas funkcionālās iespējas un tehnoloģiskos risinājumus, kā rezultātā „iScala” vienmēr atbilst vismodernākajām prasībām. Mūsu klienti tiek regulāri informēti par jaunākajiem „iScala” papildinājumiem un jauninājumiem. Uzņēmumiem, kas vēlas, lai to rīcībā vienmēr būtu mūsdienīgākie un efektīvākie biznesa vadības instrumenti, SIA „LAK 4” nodrošinās regulāru „iScala” atjaunināšanu.

Konsultācijas

Pateicoties „iScala” biznesa vadības sistēmas uzbūvei un plašajām funkcionālajām iespējām, tā spēj risināt visdažādākos biznesa uzdevumus, veikt sarežģītas analītiskas darbības un nodrošināt komplicētu procesu vadību. Lai nodrošinātu sistēmas resursu optimālu izmantošanu uzņēmumā, SIA „LAK 4” piedāvā ne tikai pēcieviešanas apmācību, bet arī turpmākas konsultācijas par sistēmas efektīvu lietošanu. Mūsu speciālisti palīdzēs atrast risinājumu grūtās situācijās un sniegs padomus par to, kā visefektīvāk izmantot „iScala” piedāvātās funkcionālās iespējas.

 Konsultācijas noderēs arī gadījumos, kad, ņemot vērā izmaiņas uzņēmuma darbībā, biznesa vadības sistēma ir jāpapildina vai jāmodernizē: mūsu konsultanti iepazīstinās klientu ar iespējamajiem risinājumiem un pieejamajiem papildmoduļiem un palīdzēs izvēlēties izdevīgāko modernizācijas ceļu.